Prist Hi-Flash Hi-Flo Anti-Icing Additive 20oz Aerosol

///Prist Hi-Flash Hi-Flo Anti-Icing Additive 20oz Aerosol

Prist Hi-Flash Hi-Flo Anti-Icing Additive 20oz Aerosol

132,23 zł/brutto

107,50 zł/netto

25 EUR+VAT

Nexeo® Prist® Hi-Flash Hi-Flow™ jest dodatkiem przeciwoblodzeniowym o przezroczystym kolorze, który zmniejsza punky zamarzania wody w paliwie lotniczym. Ma temperaturę wrzenia od 193 do 194 stopni C i temperaturę zapłonu od 83,9 do 91 stopni C. Produkt ma ciężar właściwy równy 1,023 w temperaturze 20 stopni C i prężność par od 0,19 do 0,25 milimetra Hg w temperaturze od 20 do 25 stopni C. Ten dodatek do paliwa o łagodnym aromatycznym zapachu ma temperaturę samozapłonu 215 stopni Celsjusza. Eliminuje on wzrost drobnoustrojów obecnych w samolotowych układach paliwowych.

 

 

Product Description

Nexeo® Prist® Hi-Flash Hi-Flow™ anti-icing aviation fuel additive is clear in color and depresses the freezing point of water in aircraft fuel. It has a boiling point of 193 to 194 degrees C and a flash point of 83.9 to 91 degrees C. The product has a specific gravity of 1.023 at 20 degrees C and a vapor pressure of 0.19 to 0.25 millimeters Hg at 20 to 25 degrees C. This fuel additive in mild aromatic odor, has an auto-ignition temperature of 215 degrees C. It eliminates the growth of microorganisms that are present in aircraft fuel systems.