BONDERITE S-ST 6776 LO AERO

BONDERITE S-ST 6776 LO AERO

BONDERITE S-ST 6776 LO AERO jest przyjaznym dla środowiska środkiem do usuwania farby o niskim progu zapachu, tiksotropowym, opracowanym do skutecznego usuwania trudnych wykończeń, takich jak epoksydy, podkłady epoksydowe, poliuretany i podobne katalizowane farby. Oferuje znaczny poprawę w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy. Nie zawiera chlorku metylenu, chlorowanych rozpuszczalników, fenoli, chromianów, amoniaku ani amin.

Product Description

BONDERITE S-ST 6776  LO AERO is environmentally advantaged paint remover is low-odor,thixotropic, developed for effective stripping of resistant finishes such as epoxies, epoxy primers,polyurethanes and similar catalyzed paints. It offers a significant advance in work place safety. It does not contain methylenechloride, chlorinated solvents, phenols,chromates, ammonia or amines.