Aeroshell Fluid 71 5 GAL

///Aeroshell Fluid 71 5 GAL

Aeroshell Fluid 71 5 GAL

AeroShell Fluid 71 jest mineralnym płynem hydraulicznym konserwującym systemy i komponenty które są przechowywane, jak i również hydrauliczne platformy systemowe. Fluid 73 składa się z mineralnego oleju bazowe i dodatków, które zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną i stabilność utleniania oraz właściwości antyzużyciowe. Aeroshell 71 jest koloru czerwonego. Temperatury w których najlepiej pracuje to od  -54°C  do +121°C. . AeroShell Fluid 71 powinien być stosowany tylko w układach hydraulicznych stosujących syntetyczne gumowe uszczelki zgodne z normą MIL-PRF-5606/DEF STAN 91-48.

 

Specyfikacje:

  • MIL-PRF-6083F
  • DEF STAN 80-142
  • DCSEA 535/A
  • C-635
  • PX-26

Product Description

AeroShell Fluid 71 is a preservative mineral hydraulic fluid for use in hydraulic systems and components that are in storage as well as hydraulic system rigs.

Fluid 71 is composed of a mineral base oil with an additive package which results in a product with excellent corrosion preventative properties as well as excellent oxidation stability, and good anti-wear characteristics. AeroShell Fluid 71 is dyed red.

The useful operating temperature range is -54°C to +121°C. AeroShell Fluid 71 is intended for preserving hydraulic equipment in storage and also for use in rig testing of hydraulic components. AeroShell Fluid 71 should only be used in hydraulic systems employing synthetic rubber seals suitable for MIL-PRF-5606/DEF STAN 91-48 (AeroShell Fluids 4 or 41) type of fluids.

Chlorinated solvents should not be used for cleaning hydraulic components which use AeroShell Fluid 71. The residual solvent contaminates the hydraulic fluid and may lead to corrosion.

Specifications:

  • MIL-PRF-6083F
  • DEF STAN 80-142
  • DCSEA 535/A
  • C-635
  • PX-26