W naszym Laboratorium Kontroli Jakości wykonujemy badania produkowanych przez nas olejów. Nasze usługi oferujemy również klientom zewnętrznym.

W oparciu o aktualne normy PN-EN-ISO wykonujemy następujące analizy:

Lp.Nazwa normy badawczejNumer normy
1.Oznaczanie gęstości. Metoda areometremPN-EN ISO 3675:2004
2.Oznaczanie lepkości kinematycznej w 400C i 1000C.PN-EN ISO 3104:2004
3.Oznaczanie wskaźnika lepkości.PN-EN ISO 2909:2009
4.Oznaczanie wody. Metoda Karla Fischera.PN-ISO 760:2001
5.Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników barwnychPN-ISO 6618:2011
6.Oznaczanie liczby kwasowej metodą miareczkowania potencjometrycznego.PN-ISO 6619:2011
7.Oznaczanie temperatury płynięciaPN-ISO 3016:2005
8.Korodujące działanie na miedź. Badanie na płytce miedzianejPN-EN ISO 2160:2004
9.Oznaczanie liczby zasadowej. Metoda potencjometrycznego miareczkowania kwasem nadchlorowymPN-ISO 3771:2012
10.Klasa czystości przy użyciu automatycznego analizatora czastek.ISO 4406:2005

Dodatkowo oferujemy również:

  • monitoring zmian właściwości fizykochemicznych olejów w eksploatacji,
  • testy na mieszalność olejów smarowych tego samego typu,
  • szeroki zakres doradztwa technicznego.

Nowoczesna technologia pomiarowa

Wykorzystując specjalistyczną aparaturę kontrolno-pomiarową, zapewniamy prawidłowy przebieg badań, dokładną analizę próbek i pełną zgodność z wcześniej określonymi specyfikacjami dotyczącymi badań.

Stale poszerzamy zakres prac naszego laboratorium olejów smarowych. Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008 jesteśmy w stanie zwiększać jakość i wiarygodność oferowanych usług.

ADVANCE-Naft

Oleje i smary lotnicze i dla przemysłu

LABORATORIUM

Badania i analizy laboratoryjne prowadzone na indywidualne zlecenia

Badania i opracowywanie produktów i technologii spełniających indywidualne wymagania odbiorców