You are currently viewing Co to jest NSN?

Co to jest NSN?

Co to jest NSN?

NSN to akronim od angielskiego określenia NATO Stock Numer albo National Stock Number. Co w praktyczne on oznacza oraz kiedy dokładnie się go stosuje?

Precyzyjna identyfikacja materiałów dla wojska

W praktyce numer NSN został stworzony przez organizację NATO po to, aby móc sprawniej zidentyfikować, skąd dokładnie pochodzi dany wyrób stworzony na potrzeby wojska. Można dodatkowo rozpoznawać dzięki niemu konkretne cechy różnych przedmiotów, od uzbrojenia, przez sorty mundurowe, aż po sprzęt wojskowy.

Struktura numeru NSN

Wiemy już, w jakim celu stosowany jest taki numer. Warto jednak dowiedzieć się więcej na temat tego, z czego dokładnie się on składa. W praktyce jest to 13 cyfr z których:

  • pierwsze cztery – zawężają wyrób do grupy oraz klasy przedmiotów, które są do niego podobne,
  • kolejne dwie – stanowią kod biura, które nadało NSN (jest to w praktyce kraj pochodzenia i dla Polski przydzielono numer 43),
  • ostatnie siedem – to indywidualny kod cyfrowy, nadawany ze względu na kolor, rozmiar oraz nazwę danego wyrobu.

Zalety wynikające z zastosowania oznaczenia NSN

Główną korzyścią wynikającą z wdrożenia NSN jest fakt, że dostarcza logistykom istotną ilość informacji pozwalających na to, aby dostarczyć konkretny wyrób do danego miejsca oraz w określonym czasie. Jest to kluczowe w przypadku planowania działań militarnych, aby były one realizowane w sposób możliwie jak najbardziej sprawny.

Uzyskiwanie numeru NSN

Aby takie oznaczenie mogło zostać nadane, konieczne jest zgłoszenie się o wniosek kodyfikacyjny. Musi być on skierowany do WCNJiK, czyli Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W Polsce baza takich danych ma nazwę PolKod, zaś międzynarodowy katalog nosi oznaczenie NMCRL. Co istotne, ten ostatni jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, poprzez możliwość jego subskrybowania.

Mamy nadzieję, że pojęcie NSN stało się tym samym nieco bardziej oczywiste. Jeśli dodatkowo poszukują Państwo produktów dla przemysłu lotniczego spełniających najbardziej wyśrubowane standardy, zachęcamy do sprawdzenia oferty. Nasz asortyment to m.in. środki antykorozyjne i środki czyszczące, a także smary, oleje i chemia.